Privacy- en cookieverklaring

Wij respecteren de privacy van bezoekers van deze website en dragen er zorg
voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt
behandeld. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt in overeenstemming
met de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) stelt.

DOELEINDEN VAN DE GEGEVENSVERWERKING

Als u een contact- of aanmeldformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt,
dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van
het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en
afhandeling daarvan.

Uw verstrekte persoonsgegevens worden door ons verwerkt voor het aangaan en
uitvoeren van onze diensten en het beheren van de daaruit voortvloeiende relaties,
met inbegrip het uitvoeren van activiteiten gericht op de vergroting van het
klantenbestand.

Hermus Catering en Partyservice kan uw persoonsgegevens gebruiken in het kader
van administratieve doeleinden en het opstellen van overeenkomsten zoals een
offerte aanbod.

HOE LANG GEGEVENS BEWAARD BLIJVEN

Hermus Catering en Partyservice bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan
strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld.
Uw gegevens worden niet langer dan één jaar bewaard indien er geen overeenkomst
met u tot stand komt.

Bent u met ons tot een overeenkomst gekomen nu of in het verleden. Dan worden u
gegevens niet langer dan 7 jaar bewaard. Hierbij gaat het alleen om de gegevens die
in de documenten zijn opgenomen die we volgens de wettelijke bewaarplicht
verplicht zijn te bewaren.

KLIKGEDRAG EN BEZOEKGEGEVENS

Op de website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. In dit kader kan met
name het IP-adres van uw computer, de eventuele gebruikersnaam, het tijdstip van
opvraging en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, worden
geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en
klikgedrag op de website. Tevens optimaliseren wij hiermee de werking van de
website.

Deze gegevens zijn zo veel als mogelijk geanonimiseerd. Deze gegevens worden
niet aan derden verstrekt.

GOOGLE ANALYTICS

Wij maken gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website
gebruiken en hoe effectief eventuele Adwords-advertenties bij Google
zoekresultaatpagina’s zijn. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het
adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen
op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer
informatie, alsook het specifieke privacybeleid van Google Analytics.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt,
om rapporten over de website aan ons te kunnen verstrekken en om haar
adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.
Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk
wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken.
Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen
Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

SOCIALE MEDIA EN PLUGINS

Op deze website zijn knoppen opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of delen
op sociale netwerken zoals Facebook en Twitter. Deze knoppen worden gerealiseerd
door code die wordt aangeleverd door deze sociale media zelf. Deze code plaatst
onder meer cookies. Dit geldt ook voor andere sociale media kanalen.
Leest u de privacyverklaring van de betreffende sociale media zoals Facebook en
van Twitter (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te zien wat zij met uw
persoonsgegevens doen die zij met deze code verwerken.

Hermus Catering en Partyservice maakt gebruik van een aantal plug-ins op de
website waarbij het IP-adres (van uw computer) gedeeld wordt. Deze plug-ins zijn
voornamelijk bedoeld om de veiligheid te waarborgen en u een zo optimaal
werkende website aan te bieden.

NIEUWSBRIEF

Wij bieden een nieuwsbrief waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over
nieuws met betrekking tot onze diensten en aanverwante zaken. Uw e-mailadres
wordt alleen met uw expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees.
Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Het
abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt.

GEBRUIK VAN COOKIES

Wij maken bij het aanbieden van elektronische diensten gebruik van cookies. Een
cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt
meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt
opgeslagen. Wij gebruiken cookies om uw instellingen en voorkeuren te onthouden.
U kunt deze cookies uitzetten via uw browser, zie bijvoorbeeld deze toelichting door
de Consumentenbond voor uitleg.

Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als
deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en
rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze
informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of
voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen
invloed op.

BEVEILIGEN

Hermus Catering en Partyservicen neemt de bescherming van uw gegevens serieus
en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang,
ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Onze
website maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te waarborgen dat
uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

INZAGE, CORRECTIE EN RECHT VAN VERZET

Indien u een relatie met ons bedrijf heeft, heeft u na schriftelijk verzoek de
mogelijkheid uw persoonlijke gegevens in te zien. Indien het door ons verstrekte
overzicht onjuistheden bevat, kunt u ons schriftelijk verzoeken de gegevens te
wijzigen of te laten verwijderen. Daarnaast kunt u ons schriftelijk op de hoogte
stellen, indien u niet wilt worden benaderd met informatie over onze producten en
diensten door dit te melden bij navolgend adres:

Catering & Partyservice Hermus
Contactpersoon: Hans Hermus
Genraderweg 13
6095AR Baexem
T (0475) 453774
e-mail : info@cateringhermus.nl

AANPASSEN PRIVACY STATEMENT

Wij behouden ons het recht voor deze privacy statement aan te passen. Wijzigingen
zullen op deze website worden gepubliceerd.